PHP array2csv – Functie van de maand – juni 2019

Converteren van een array naar een CSV voor het wegschrijven naar een bestand of direct naar de browser, daar kan je gemakkelijk de standaard functionaliteiten van PHP voor gebruiken. Alleen deze standaard functies schrijven weg naar een bestand. Deze functie zet dit om naar de standaard PHP-output en zorgt dat dit in een string terug uit de functie komt.

/**
* Change array to standard CSV-format readable in excel or other spreadsheet applications
* 
* @param array $array
* @param string $delimiter
*/
function array2csv(array &$array, $delimiter=";") {
  //check if array is empty
  if (count($array) == 0) return null;

  //start the standard output buffer
  ob_start();

  //open filepointer to write to php output buffer
  $df = fopen("php://output", "w");

  //use standard csv function from PHP to form the header
  fputcsv($df, array_keys(reset($array)), $delimiter);
  foreach ($array as $row) {
    //now each data row
    fputcsv($df, $row, $delimiter);
  }

  //close the filepointer
  fclose($df);

  //clean and return the output buffer
  return ob_get_clean();
}