PHP strenc / strdec – Functie van de maand – april 2019

Dit keer een functie om een string te encrypten en decrypten. Vooral handig wanneer je geen beschikking hebt over https en toch veilig gegevens wilt uitwisselen tussen 2 systemen.

De 2 functies, strenc en strdec, spreken voor zich!

function strenc($aString,$key='thesecretkey') { 
  $iv_size = mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_XTEA, MCRYPT_MODE_ECB);
  $iv = mcrypt_create_iv($iv_size, MCRYPT_RAND);

  $enc = mcrypt_encrypt(MCRYPT_XTEA, $key, $aString, MCRYPT_MODE_ECB, $iv);

  return $enc;
} 

function strdec($aString,$key='thesecretkey') { 
  $iv_size = mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_XTEA, MCRYPT_MODE_ECB);
  $iv = mcrypt_create_iv($iv_size, MCRYPT_RAND);

  $dec = mcrypt_decrypt(MCRYPT_XTEA, $key, $aString, MCRYPT_MODE_ECB, $iv);

  return $dec;
}