PHP replaceLinks – Functie van de maand – februari 2019

Deze PHP functie vervangt links in een tekst automatisch door <a href-tag. Tevens worden e-mailadressen vervangen door <a href=”mailto:-tags.

function replaceLinks($string1) {
   $pattern1 = "/(?<![\/\d\w])(http:\/\/)?([\w\d\-]+[\w\d\-]+)((\.([\w\d\-])+){2,})([\/\?\w\d\.\-_&=+%]*)?/i";
   $replace1 = "<a href=\"http://$2$3$6\" target=\"_blank\">$2$3$6</a>";
   $string2 = preg_replace($pattern1,$replace1,$string1);
   $pattern2 = "/[\d\w\.\-_]+@[\d\w\-_\.]+?\.[\w]{2,3}(\.[\w]{2,3})?/i";
   $replace2 = "<a href=\"mailto:$0\">$0</a>";
   $string3 = preg_replace($pattern2,$replace2,$string2);    
   return $string3;
}